Nhetsbrev

2021-10.21

Styrelsen beslutade tidigare om att ta bort portkoden för att prova en ny lösning. Detta orsakade att vissa leveranser uteblev för medlemmar och därför har vi beslutat att införa portkod igen samtidigt tittar vi även på andra lösningar för inpasseringssystem men info om det kommer senare.

Vi har nu delat ut lappar med den nya koden till alla brevlådor. Se till att ni tar in dem.
I era brevlådor ligger det även en papper om att ni kan signa upp er på digitala informationsutskick, så ni fortare får viktig information om saker som rör föreningen. Se till att ni skriver upp er, då det underlättar både för oss och er med snabb information.