Kontakt

De flesta frågor gällande din lägenhet kan du hitta svar på i dokumentet Bopärmen under fliken Dokument.

Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp parabol, markis etc.) läs sidan Till boende för att hitta svar till de vanligaste frågorna.

Har du fortfarande frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus med mera, vänd dig i första hand till din styrelse. Styrelsen sammanträder en gång per månad och icke-akuta ärenden hanteras månatligen vid dessa möten. Däremellan besvaras mejl i mån av tid, utefter av styrelsen bedömd relevans.

För att snabbare få nyheterna om vad som pågår i vår förening rekommenderar vi att du går med i föreningens facebookgrupp!


Välkommen att maila oss i styrelsen på brf.skildra [at] outlook.com, eller nå oss via vårt postfack som du hittar på Råbyvägen 57A.
Styrelsens medlemmar är i första hand inte nåbara per telefon om inte så har avtalats i en tidigare mejlkontakt.
 

Styrelsen Brf Skildra                         Ansvarsområde

Ellinor Björnsson   -   Ordförande  -   Nycklar, Andrahandsuthyrning, Mäklare

Josefine Hedlund    -   Ledamot   -  Hemsidan, Medlemsutskick

Matthijs Pijnappel  -   Ledamot   -  Ekonomi

Pooya Jalilian          -   Ledamot  -   Parkering, Inpassering

Moa Alkarp              -   Ledamot

Mikael Hovberg      -   Suppleant 

Jens Eriksson           -   Suppleant

Hanna Johansson    -   Suppleant

Ekonomisk förvaltning
Om du har frågor om din månadsavi eller föreningens ekonomi, vänder du dig till Sweax kundtjänst på 018-65 12 80 eller info@sweax.se.