Vanliga frågor

Var hittar jag mina avier?
Genom att logga in på Mitt HSB med bank-id får du tillgång till dina avier under fliken Min bostad och Avier & betalning. 

Finns det parkering?
Föreningen har parkeringsplatser i garaget under huset vilket kan nås ifrån trapphusen. Kostnaden är 918kr per månad.
3 av platserna är elbilsplatser, dessa kostar 1438kr i månaden.
Vänligen fyll i detta formulär om du vill ansöka om parkeringsplats.  

Lediga parkeringplatser: 0
Lediga Elbil-platser: 0
Personer i kö parkeringsplatser: 4
Personer i kö Elbil-platser: 1
Uppdaterat 2024-03-05
OBS! Föreningen ansvarar inte om någon står på din p-plats.

Hur felanmäler jag?
Vänligen läs Felanmälan.
Alla medlemmar kan felanmäla ett ärende gällande gemensamma ytor och system t.ex. inpasseringssystemet, hiss, garageport, m.m. till HSB. Ange styrelsen som kopia så ansvarig person från styrelsen kan spåra ärendet.

Jag vill hyra ut min lägenhet. Hur går det till?
Vänligen läs Andrahandsuthyrning.

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, kall- och varmvatten samt tv (basutbud) och bredband (50c) via Tele2.

Behöver jag ett elavtal?
Ja.

Bostadsrättstillägg till hemförsäkring
Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg som innefattar samtliga medlemmar.

Cykelrum
Föreningen har ett flertal cykelrum i källaren, som lättast nås från garaget. Dessa öppnas med din lägenhetsnyckel.

Föreningen ansvarar inte för cyklar som förvaras i cykelrummen.

Jag tappade min tag. Vad ska jag göra?
Vänligen skicka ett mejl till styrelsen så snart som möjligt och ange färgen på taggen. Du står för kostnaden av en ny tag.

Balkong

  • Endast Elgrill är tillåtet på balkong/uteplats. En gemensam grillplats finns på innergården.
  • Endast balkongskydd i material liknande markisväv i mellangrå kulör, S 3502-Y får sättas upp.
  • Markis på fasad får sättas upp om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Endast färgkod S 3502-Y är tillåten.
  • Blomlådor ska av säkerhetsskäl hängas på insidan av balkongens räcken.
  • Det är inte tillåtet att göra åverkan på husets fasad såsom att borra i betong/vägg.
  • Inga paraboler får sättas upp.

Var hittar jag den senaste årsredovisningen och andra dokument?
Årsredovisning och andra dokument hittar du här.
 


Din lägenhet

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är i själva verket en bostad där du har rätt att bo, men som ägs av föreningen. Det vill säga, du och dina grannar. Som du nog har förstått innebär det stora friheter att bo i bostadsrätt. Du kan byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Med friheten kommer också ett stort personligt ansvar.

Här hittar du bra information, instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet. I bopärmen under sidan Dokument hittar du bland annat information om hur du tar hand om din lägenhet och vad som gäller i just din förening. Vi rekommenderar att du bläddrar igenom alla bilagor. Nedan ser du en kort lista över det underhåll du själv behöver göra regelbundet:

  • Brandvarnare - testa brandvarnarens funktion genom att trycka på testknappen. Detta bör göras några gånger per år.
  • Jordfelsbrytare - I elcentralskåpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat. Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om jordfels- brytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras med högst sex månaders intervall.
  • Mekanisk frånluftsventilation - Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt samtliga ventiler, både tilluft och frånluft.
  • EasyVent - Bakom varje element sitter luftdonet EasyVent. För att ventilationen ska fungera på bästa sätt bör filtret i denna bytas årligen. Nya filter kan beställas från leverantören Acticon på www.acticon.se. Modelltyp och storlek står på filtret.