Andrahandsuthysrning

Du får hyra ut din lägenhet efter godkännande från styrelsen.
Ansökan måste lämnas i god tid eftersom den behandlas först på nästkommande styrelsemöte som hålls ca en gång i månaden. Ansökan skall kompletteras med en kopia av andrahandskontraktet som du hittar länken till längst ner i den här sidan minst en månad innan uthyrningsperioden start.

Styrelsen förbehåller sig rätten att neka uthyrning, ifall särskilda skäl föreligger.
Det finns även bestämmelser om hur mycket du får ta ut i hyra och hur ett andrahandskontrakt ska upprättas.

Tillståndet för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat och gäller maximalt ett år i taget. Anledning och tidsperiod måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Tillståndet för andrahandsuthyrningen kan förlängas efter ny ansökan, om skälet kvarstår.

Vid andrahandsuthyrning tas en administrativ avgift ut på upp till 10% av ett prisbasbelopp (5250:- år 2023) för ett helt år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den uttagna avgiften efter antalet kalendermånader som lägenheten är uthyrd.

Notera specifikt att det är inte tillåtet att som medlem bedriva korttidsuthyrning av hela sin lägenhet av modell Airbnb. Detta eftersom det för varje uthyrning till en specifik person krävs en godkänd ansökan för andrahandsuthyrning. Huvudregeln är att man som bostadsrättsinnehavare själv ska nyttja sin lägenhet för eget boende. Det är dock tillåtet att ha inneboende i enskilda rum i lägenheten, så länge som man själv bor kvar.

Under uthyrningsperioden är du som lägenhetsinnehavare fortfarande ansvarig för det som händer med lägenheten och kan komma att debiteras för eventuell skada som din hyresgäst åsamkar på föreningens egendom.

När bostadsrättens styrelse tar beslut gällande din ansökan om andrahandsuthyrning utgår styrelsen ifrån följande riktlinjer.

Generellt gäller följande för andrahandsuthyrningar:
 • Principen för att du ska få en godkänd ansökan för andrahandsuthyrning är att uthyrningen är tidsbegränsad.
 • En godkänd ansökan gäller i max ett år och ansökan måste lämnas in innan periodens början.
 • Efter att uthyraren har informerats om godkänd andrahandsansökan har uthyraren 14 dagars ångerrätt och kan under denna period återkalla sin ansökan utan att debiteras avgiften.
 • Som bostadsrättsägare får du maximalt hyra ut din bostad i två (2) år under en period på fem (5) år.
 • Styrelsen förbehåller sig dock rätten att, på grund av särskilda skäl, neka en ansökan eller godkänna en ansökan utöver dessa två år.

Exempel på giltiga skäl till andrahandsuthyrning:
 • Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop.
 • Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda en anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till).
 • Du är sjuk.
 • Du ska hyra ut till egna barn eller närstående.
 • Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget.
OBS! Styrelsen kan neka din ansökan ifall den inte uppfyller något av de giltiga skälen ovan.
Styrelsen kan även komma att be om dokumentation som stöd för dessa skäl, t.ex. antagningsintyg för en utbildning eller skriftligt utlåtande från mäklare om att lägenheten är svårsåld, etc.

Särskilda skäl för vilka styrelsen kan neka en ansökan:
 • Andrahandsuthyrning har skett utan tillstånd från styrelsen.
 • Under uthyrningsperioden har det förekommit upprepade problem med andrahandshyresgästen.
 • Under uthyrningsperioden har det förekommit upprepade problem med bostadsrättsinnehavaren, såsom försenade eller icke betalda avgifter.
 • Ifall bostadsrättsinnehavarens primära syfte bedöms vara att hyra ut lägenheten i syfte att tjäna pengar, snarare än att själv nyttja lägenheten.

OBS! Om förutsättningarna ändras (t.ex. ny hyresgäst) måste ny ansökan lämnas in.

Ladda ner och fyll i blanketten efter du att hittat en eventuell hyresgäst. Ansökan utan uppgifter på en eventuellt hyresgäst godkänns inte.
Ansökan kan skickas till styrelsens på brf.skildra@outlook.com eller lämnas i postfacket på Råbyvägen 57 A.