Min Lägenhet
 

Här hittar du bra information, instruktioner och skötselanvisningar till din lägenhet. I bopärmen hittar du bland annat information om hur du tar hand om din lägenhet och vad som gäller i just din förening. Vi rekommenderar att du bläddrar igenom alla bilagor. 

Här kan du också hitta information om lägenheterna i din förening. Har du frågor om dina kontrakt kontakta din kontaktperson på Ikano Bostad.

Nedan ser du en sammanfattad lista över det underhåll du själv behöver göra regelbundet:

  • Brandvarnare - testa brandvarnarens funktion genom att trycka på testknappen. Detta bör göras några gånger per år.
  • Jordfelsbrytare - I elcentralskåpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat. Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om jordfels- brytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras med högst sex månaders intervall.
  • Mekanisk frånluftsventilation - Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt samtliga ventiler, både tilluft och frånluft.
  • EasyVent - Bakom varje element sitter luftdonet EasyVent. För att ventilationen ska fungera på bästa sätt bör filtret i denna bytas årligen. Nya filter kan beställas från leverantören Acticon på www.acticon.se. Modelltyp och storlek står på filtret.

Allmänt

2021

2020

2019

2018

Brf Skildra

Området

Ljusa och moderna lägenheter